Menu

הרב שמואל יניב

האתר שעוסק בתורת הרמז ובצפונות בתורה

מבוא לרמז בתורה - הרב שמואל יניב

Rav Shmuel Yaniv הרב שמואל יניב

הרב שמואל יניב הוא אחד החוקרים הראשונים בעולם שזכו לחשוף את הקודים המוצפנים בתורה, ממצאיו פורסמו ב-21 ספרים, אותם כתב לאורך 30 שנה.

ספרים אלו מכילים נושאים רבים מכל רמות הפרד"ס בהן נדרשת התורה. סדרת ספרים נוספת עוסקת בכוחות הנפש של האדם, ובפרט בהכנה לבניית משפחה ובמתח שבין זוגיות, אהבה ומימוש עצמי. סדרת ספרים שלישית עוסקת בעולמם המרתק של חז"ל.

כמו כן, הרב יניב הינו איש חינוך ומרצה מבוקש המעביר הרצאות רבות ברחבי הארץ. האתר מכיל גם אוסף מאמרים המתפרסמים מעת לעת.

 

www.ravshmuelyaniv.org  Tel : 03-532-1448    contactme@ravshmuelyaniv.org

visitors

26816